MENEKŞE SİTESİ 01.04.2019 & 30.06.2019 DÖNEMİ GELİR TABLOSU
GELİRLER GİDERLER
Aidat Gelirleri 440.439  Eşit Pay Giderler  308.483
Diğer-diğer Gelirler 1028,2  Arsa Payı Giderler 178.373
Fazla Tah.edilen Aidat Geliri -18 GİDERLER TOPLAMI 486.856
Gecikme Cezası Gelirleri 29.292
Kapıcı Dairesi Kira Gelirleri 2.400
Kapıcı Tek,iski,igdaş Kesinti Gelirleri 3.480
Ogs Ve Turnike Kart Satş Gelirler 1190
Reklam Ve İlan Geliri 1.900
Sgk % 5 Prim İndirim Geliri 5.301
GELİR-GİDER FARKI -1.844
YEKÜN 485.012 YEKÜN 485.012
          MENEKŞE SİTESİ 30.06.2019 TARİHLİ HESAP DURUMU
Kasa Hesabı 318,01 Satıcılar Hesabı 81.546,79
Banka Hesabı 124.077,30 Personel Hesabı 27.061,74
POS Hesabı 9.299,99 Diğer Çeşitli borçlar 9.619,09
Sanal POS Hesabı 3.216,09 Ödenecek Vergi Hesapları -387,26
Aidat Avansları Hesabı 258.421,94 Ödenecek Sosyal Güvenlik Pirimleri 20.755,94
İş Avansları Hesabı 188,28 GEÇMİŞ DÖNEM GELİR GİDER FARKI 480.691,68
Personel Avansları Hesabı 100 GELİR-GİDER FARKI (2019/4-6) -1.844,02
Demirbaşlar Hesabı 221.822,35
YEKÜN 617.443,96 YEKÜN 617.443,96


Paylaş: