YÖNETİM KURULU BAŞKANI İSMAİL TÜRKER
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI AYŞE KERİMOĞLU
SAYMAN ÜYE M.İLKER GENÇOĞLU