MENEKŞE SİTESİ 01.07.2019 & 30.09.2019 DÖNEMİ GELİR TABLOSU
GELİRLER   GİDERLER  
Aidat Gelirleri 440.560  Eşit Pay Giderler  289.367
Denizbank Faiz Gelirleri 462,74  Arsa Payı Giderler 180.849
Diger Gelirler Demir Plastik Hurda Geliri 40 GİDERLER TOPLAMI 470.215
Diğer-diğer Gelirler 578    
Gecikme Cezası Gelirleri 24.340
İcra Takip Masraf Geliri 5.123
Doğalgaz-elektrik-su Güvence Bedeli İadesi 9087,24
Kapıcı Dairesi Kira Gelirleri 11.450
Ogs Ve Turnike Kart Satş Gelirler 1.350
Reklam Ve İlan Geliri 650    
Sgk % 5 Prim İndirim Geliri 6037,67 GELİR-GİDER FARKI 29.463
YEKÜN 499.678 YEKÜN 499.678
       
2019 Temmuz ,Ağustos ve Eylül aylarında Gelirlerimizden 29.463 TL daha az giderimiz 
olmuştur.      
       
       
          MENEKŞE SİTESİ 30.09.2019 TARİHLİ HESAP DURUMU
Kasa Hesabı 162,08 Satıcılar Hesabı 52.046,40
Banka Hesabı 151.319,52 Personel Hesabı 24.027,60
POS Hesabı 5.661,56 Diğer Çeşitli borçlar 9.800,09
Sanal POS Hesabı 3.115,78 Ödenecek Vergi Hesapları 353,00
Aidat Avansları Hesabı 231.279,39 Ödenecek Sosyal Güvenlik Pirimleri 25.833,20
İş Avansları Hesabı 567,87 GEÇMİŞ DÖNEM GELİR GİDER FARKI 478.847,66
Personel Avansları Hesabı 100 GELİR-GİDER FARKI (2019/7-9) 29.463,10
Demirbaşlar Hesabı 228.164,85    
YEKÜN 620.371,05 YEKÜN 620.371,05
       
30/09/2019 itibarı ile ,banka ve postlardaki hesaplarımız160.258 TL olup ,bu miktarın 
36.914 TL si KIDEM TAZMİNAT FONU olarak Denizbank ta vadeli hesaptadır.123.344 TL
kullanılabilir naktimize karşılık,112.060 TL borcumuz büyük oranda Ekim ayı aidatları 
ile ödenmiştir.      


Paylaş: