SAYIN KAT MALİKLERİ
Daha önce ilan ettiğimiz gibi 07/11/2019 da Temsilciler Kurulumuz, Sitemizin Toplu Yapı Yönetim Planının 4. Maddesine uygun olarak , 656/1 ada/ parseldeki B1/6 - B1/7-B1/8-B1/9-B1/10-B1/11-C2/7 Bloklarının ( Menekşe 2 ) yönetimi ile , 657/1 ada / parseldeki B/6 -B/7-B/8-B1/1-B1/2-B1/3-B1/4-B1/5-C2/6 Bloklarının ( Menekşe 1 ) yönetiminin ayrılmasına oybirliği ile karar vermiştir. (Bu kararı ve Yönetim Planımızı- mevzuat sayfasında- ,menekseevleri.net Web sitemizde görebilirsiniz.)
Bu karar oybirliği ile alınıp kesinleşmiş olmakla birlikte, yeni yönetim planları ve diğer gerekli işlerle ilgili olarak ek kararlar alınıp, bürokratik evraklar ve işlemler tamamlandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Bu süreç üç-beş aylık bir süreçtir ve Yeni Yönetimler seçilene kadar var olan yönetim görevine devam edecektir. Bu süreçle ilgili bilgilendirmeler, gerek blok panolarına asılarak gerek Web Sitemizden gerekirse SMS yoluyla duyurulacaktır.
Yönetim Kurulumuzun şeffaflık ilkesi gereği bilginize sunulur.

MENEKŞE EVLERİ
SİTE YÖNETİM KURULU

 


Paylaş: